Hinnasto

Veloitus perustuu toimeksiannon suorittamisessa käytettyyn työaikaan ja sen mukaisiin tuntiveloituksiin. Tuntihinnan määrä on 175 € ja pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia (esim. lyhyt puhelinneuvottelu). Käytetty aika pyöristetään lähimpään 15 minuutin aikayksikköön. Puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuva alkuyhteydenotto yritykseemme on kuitenkin maksuton, mikäli se ei johda toimeksiantoon.

Mikäli toimeksiannon hoitaminen edellyttää pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tehtyä matkustamista, peritään matkakulut toteutuneen mukaisesti. Päivärahat ja majoittumiskorvaukset veloitetaan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisina. Matkustamiseen kuluvasta ajasta veloitetaan 50 % em. tuntihinnan mukaisesta hinnasta.

Tuntihinnan lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset kulut (esimerkiksi tuomioistuinten palkkiot ja viranomaisten käsittelymaksut) eriteltyinä kuukausittain jälkikäteen. Samoin toimisto- ja laskutuskulut 10 € lisätään jokaiseen lähtevään laskuun.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

Lisätietoa hinnastosta ja laskutuksesta yleisistä palveluehdoista.